Results For Spun Yarn

3 Results on 2020-07-09 10:14:59 • Local
 • Export
 • Local And Export


 • Manufacturer


 • Faisalabad
 • Karachi


 • Acetate Yarn
 • Acrylic Yarn
 • Alpaca Yarn
 • Asbestos Yarn
 • Bamboo Yarn
 • Banana Yarn
 • Carpet Yarn
 • Casein Yarn
 • Cashmere Yarn
 • Chenille Yarn
 • Coir / Coconut Yarn
 • CVC Yarn
 • Melange Yarn
 • Modal Yarn
 • Mohair Yarn
 • Nylon Yarn
 • Open End Yarn
 • Organic cotton Yarn
 • Polyester Yarn
 • PVA Yarn
 • Ramie Yarn
 • Rayon Yarn
 • Recycle Yarn
 • Siro Yarn
 • DREF core Yarn
 • Flax Yarn
 • Grindle Yarn
 • Hemp Yarn
 • Jute Yarn
 • Kapok Yarn
 • Kenaf Yarn
 • Knitting Yarn
 • Linen Yarn
 • Sisal Yarn
 • Slub Yarn
 • Spun Dyed Yarn
 • Tencel Yarn
 • Twilo Yarn
 • Viscose Yarn
 • Wool Yarn
 • Worsted Yarn
 • Yarn Waste


100% polyester sewing thread
Ad Type:Manufacturer
Market: Local And Export
Location: Faisalabad
Price: Rs 300.0
28/2 Cotton Mercerized
Ad Type:Manufacturer
Market: Local
Location: Karachi
Price: Rs 2750.0
34/2 White Polyester Stitching Thread per Cone 190 gm
Ad Type:Manufacturer
Market: Export
Location: Karachi
Price: Rs 120.0